Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä 

Yritys: Ruukki Talotekniikka Oy

Nimi: Joonas Ruukki 

Osoite: Kuninkaankatu 24 B T27

Postinumero: 33210

Postitoimipaikka: Tampere

Puhelinnumero: 040 582 3837

Sähköpostiosoite: joonas.ruukki@rutt.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys: Ruukki Talotekniikka Oy

Nimi: Johanna Ruukki 

Osoite: Kuninkaankatu 24 B T27

Postinumero: 33210

Postitoimipaikka: Tampere

Puhelinnumero: 045 636 3345

Sähköpostiosoite: johanna.ruukki@rutt.fi

3. Tietosuojavastaava

Yritys: Ruukki Talotekniikka Oy

Nimi: Joonas Ruukki 

Osoite: Kuninkaankatu 24 B T27

Postinumero: 33210

Postitoimipaikka: Tampere

Puhelinnumero: 040 582 3837

Sähköpostiosoite:joonas.ruukki@rutt.fi

4. Rekisterin käyttötarkoitus 

Kerättäviä henkilötietoja käytetään: Asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan. Rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

6. Rekisterin tietosisältö 

Yrityksen nimi, Y-Tunnus, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Henkilötunnus, Etunimi, Sukunimi, Osoitetiedot, Laskutusosoite ja Tilaushistoria.

7. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi ja loppuun saattamiseksi.

8. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin kerätään tietoja: Henkilöltä itseltään. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi).

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

10. Evästeiden (cookies) käyttö 

Emme käytä internetsivustollamme evästeitä.

11. Rekisterin suojaus 

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

12. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

13. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

© Copyright 2020 Ruukki Talotekniikka Oy